Специфіка інноваційного проекту як передумова управління ризиками інвестиційного портфеля

Метою статті є висвітлення необхідності глибинного розуміння термінології у сфері реалізації та імплементації інновації для успішного управління фінансовими ризиками та виходу на фінансові ринки, а також для забезпечення сталого інноваційного розвитку національної економіки. 

На основі аналізу наукової літератури систематизовано різні підходи до визначення терміна «інноваційний проект» і зроблено висновок про існування реальної проблеми неповноти та звужування основних концепцій у сфері інновацій. 

На основі наявної невизначеності реалізації інновації, а також характеристик кінцевого продукту, було надано найбільш повне та всеохоплююче визначення інноваційного проекту, а також описано ключову різницю між інноваційним проектом і звичайним, традиційним проектом для подальшого якісного управління інвестиційними та фінансовими ризиками проектів, яким притаманний значний розкид майбутніх результатів.

Ключові слова: інновація, інноваційний проект, невизначеність, управління ризиками, венчурне фінансування, портфельні інвестиції.

Видавник: Науковий журнал «Бізнес Інформ» No 4 ’2019 р. (495), ISSN 2222-4459 (Print), ISSN 2311-116X (Online), стор. 92-97.

Дмитро Шестаков

Завантажити PDF