Ступінь інновації: від інкрементної до радикальної

Написано у співавторстві з Олексієм Полярушем

Інновація є однією з найважливіших форм розширення можливостей та конкурентоспроможності економічної системи у сучасному динамічному світі. З початку ХХ століття теорія інноваційної діяльності зазнала значного розвитку, змін та вдосконалення. Однак сьогодні науковий світ плутається в основних поняттях, замінюючи одне на інше без відповідного розуміння термінології. Хоча з точки зору інноваційного напрямку є чітке розмежування типів, існує певна невизначеність у рівнях (ступенях) інновацій. 

Протягом багатьох років у науковій літературі було багато розбіжностей, що суттєво вплинуло як на глибинне розуміння концепції інновації, так і на якість підходів до оцінки ступенів інновацій. Широкий спектр наукових праць нерідко викручує терміни і ототожнює різні поняття інноваційних ступенів, особливо революційні (радикальні, руйнівні та проривні інновації). Оскільки науковий підхід цінується в сучасному світі, він зобов’язаний надати чітке й однозначне тлумачення основних понять у такій важливій для всебічного економічного розвитку сфері інноваційної діяльності. 

У даній роботі детально розглянуто різні наукові дослідження й доведено, що існує проблема ідентифікації тієї чи іншої інновації з точки зору її ступеня інноваційності. Окреслено, проаналізовано ряд розбіжностей у науковій літературі щодо базових концепцій розуміння інновацій з високим рівнем інноваційності. 

Ґлибинно проаналізувавши ключові характеристики та риси кожного ступеню інновації, у роботі запропоновано найбільш повне та розширене визначення інкрементної, напіврадикальної, радикальної, проривної та руйнівної інновацій, а також створено матрицю інновацій для наочної демонстрації наявних характерних відмінних особливостей кожного окремого рівня інновації. 

Дане ґлибинне дослідження сприяє теоретичному аналізу впливу інноваційних знань, а також розширює попередньо опубліковану наукову літературу, аналізуючи її вплив на розуміння типів та ступенів інновацій, а також наявних взаємозв’язків, характеристик та ключових відмінностей між ними. Результатами дослідження є підкріплена науковою літературою концептуальна база для сучасного розуміння термінології у сфері інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, радикальна інновація, інкрементна інновація, руйнівна інновація, проривна інновація.

Видавник: Науковий журнал «Інвестиції: практика та досвід» No 11, 2019 р., DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.66, стор. 66-75

Дмитро Шестаков

Завантажити PDF