Оцінка проектів з високою невизначеністю методом реальних опціонів

У статті проаналізовано метод реальних опціонів з точки зору його спроможності оцінювати інвестиційний проект з високим рівнем невизначеності. Порівняно метод реальних опціонів з класичними підходами оцінки проектів. Описано та обґрунтовано причини розвитку методів оцінки стартапів та інноваційних проектів. Висвітлено переваги методу реальних опціонів через включення до оцінки можливостей інвестора здійснення стратегічних управлінських рішень в процесі створення інноваційної продукції (проекту). 

Обґрунтовано необхідність розвитку наукової та практичної літератури з оцінки проектів складними опціонами. Описано та оцінено трирічний простий опціон на відстрочку для практичного розуміння фінансових переваг методу реальних опціонів у прийнятті інвестиційного рішення, за результатами якого встановлено критичну важливість правильного інвестиційного рішення на кожному етапі розвіювання невизначеності.

Ключові слова: реальний опціон, оцінка проектів, інновації, невизначеність.

Видавник: Науковий журнал «Бізнес Інформ» No 2 ’2019 р. (493), ISSN 2222-4459 (Print), ISSN 2311-116X (Online), стор. 102-108.

Дмитро Шестаков

Завантажити PDF