Стратегія розвитку інновацій в Україні. Частина друга. План дій

Протягом останніх років, з метою створення в Україні інноваційної економіки, її подальшого розвитку та переходу від випуску сировинної продукції до експорту наукомістких та високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю, було опубліковано рекомендації Європейської комісії щодо модернізації діяльності наукових центрів (2016) та чотири звіти Світового банку, що описують подальші кроки держави для створення відповідного законодавства у сфері досліджень та розробок (2017). Зазначені документи в цілому аналізують інноваційну складову економіки України та спрямовані на глобальні зміни у законодавстві (боротьба з корупцією, реформи уряду, реформи університетів та Національної академії наук України (НАНУ). Крім того, розроблено ініціативи Офісу реформ, створеного у 2016 році в якості консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України, а також створено Раду розвитку інновацій на чолі з Прем’єр-міністром України.

У 2017 році Платформа Розвитку Інновацій опублікувала вступну частину Стратегії розвитку інновацій в Україні, де запропоновано чіткий план дій для активізації процесів розвитку інновацій. Загалом, вже було проведено стратегічну сесію та створено Раду розвитку інновацій в Україні та проведено настановчу сесію Ради, а також розроблено План розвитку інновацій в Україні. На сьогодні економіка України потребує переходу до наступних етапів, а саме: проведення аудиту чинної законодавчої бази, розробки та затвердження нової законодавчої бази та її подальшого прийняття.

У даному документі вперше зведено воєдино та резюмовано рекомендації Європейської комісії та Світового банку щодо переходу до інноваційної моделі економічного розвитку, результати проведеної у 2017 році Стратегічної сесії «Розвиток інновацій в Україні» за ініціативи Платформи Розвитку Інновацій та за участі Українського інституту майбутнього, Офісу реформ КМУ, Офісу залучення інвестицій (UkraineInvest), представників McKinsey & Company та представників 32 організацій, що є активними учасниками інноваційної та інвестиційної екосистеми України.

Для чіткої реалізації завдань, визначених у Стратегії розвитку інновацій в Україні, пропонується створити Проектний Офіс, функціями якого буде виконання конкретних та чітко визначених задач, а саме:

1) проведення аудиту законодавчої бази, інноваційної та інвестиційної інфраструктури;

2) координація розробки та затвердження нової законодавчої бази;

3) координація розробки та затвердження комплексної моделі взаємодії учасників інноваційної екосистеми та інвестицій.

Для розробки моделі інноваційної екосистеми пропонується сформувати відповідні робочі групи.

Проаналізувавши чинні рекомендації, зокрема звіт Світового банку щодо перешкод для комерціалізації науково обґрунтованих досліджень та результати проведеної Стратегічної сесії, пропонуємо наступне бачення удосконалення законодавства України:

1) Розроблення законодавства, яке дозволить створювати спільні підприємства за участі державних установ та використовувати інтелектуальні права у розвитку таких спільних підприємств як із внутрішніми, так і з іноземними партнерами.

2) Розробка законодавства щодо трансферу технологій та прав інтелектуальної власності; окремої можливості реалізації моделі spin-off (створення відокремлених незалежних підприємств) та комерціалізації інноваційних розробок за державні кошти.

Автори: Дмитро Шестаков, Олексій Поляруш

Видавник: Платформа Розвитку Інновацій.

Завантажити PDF