Розуміння інновації як процесу, проекту та продукту

Інновація – це найважливіше джерело диференціації у сучасному динамічному середовищі. Вона сприяє створенню нового продукту, що краще задовольнить потреби клієнтів; покращує якість існуючих продуктів; вдосконалює технологічний процес; знижує витрати на виробництво споживчих товарів. Дана робота присвячена актуальним питанням дослідження наукових підходів до теоретичної бази, основної термінології у сфері інновацій. 

На основі глибинного аналізу наукової літератури було систематизовано знання щодо підходів до визначення інновацій та описано хід думок дослідників на тему інноваційного процесу та продукту, що дозволило зробити висновок про існування реальної проблеми невідповідності основних концепцій в області інновацій. Враховуючи наявність розбіжностей у науковій літературі в основних концепціях, є нагальна потреба у проведенні їх ґрунтовного аналізу та висвітлення ключових відмінних характеристик. 

Були висвітлені підходи до розуміння терміну «інновація» та встановлено, що вони мають лише віддалену схожість, натомість сучасні дослідники не можуть порівнювати різні терміни, оскільки останні різняться у своєму джерелі походження. Вперше було повністю, структурно та поступово розглянуто не лише концепції, але й їхні основні характеристики. Була оцінена теоретична база кожного визначення, висвітлені загальні, конкретні та вузькі визначення. 

Надано детальний аналіз основних досліджень, пов'язаних з оцінкою інновацій. На основі наявної невизначеності реалізації інновації, набору методологій, практик, методів та процедур, а також характеристик кінцевого продукту, було чітко визначено та виділено різницю між інноваційним проектом як ключовою частиною створення інновацій та звичайним проектом. Дана стаття пропонує аналіз поняття інновації та проливає світло на розуміння та визначення інноваційного процесу, продукту та проекту як базових концепцій у галузі інноваційної діяльності. 

На підставі аналізу було запропоновано альтернативні, більш повні визначення основних та найбільш значимих термінів у сфері інноваційної діяльності як з наукової, так і з практичної точки зору.

Ключові слова: глобалізація, стратегія, гнучкість, стратегічна гнучкість.

Видавник: Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», №12, 2018, DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.209.

Дмитро Шестаков

Завантажити PDF