Оцінка стратегічної гнучкості стартап проектів

У статті досліджено та оцінено стратегічну гнучкість стартап проекту в залежності від наявних альтернатив щодо розвитку за допомогою методу реальних опціонів. Цей підхід є поєднанням ідей корпоративних фінансів, реальних опціонів та теорії ігор та передбачає розрахунок нейтральної до ризику ймовірності (Risk-NeutralProbability) та вартості опціону «кол» (CallOption), що походять з моделі Блека-Скоулза-Мертона (Black-Scholes-Merton). Результати дослідження дозволяють оцінити вартість управлінських рішень, гнучкість проекту та допомогти підприємцям у виборі кращої альтернативи стратегічного розвитку проекту.

Ключові слова: стратегічні реальні опціони, біноміальний метод, стратегічне планування, стратегічний розвиток, стратегічна оцінка, венчурний капітал, стартап проект.

Видавник3rd International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIBA), Conference Proceedings, Volume 3, 2015, ISSN: 2372-5885, University of South Florida Sarasota-Manatee, USA, p.360-368.

Дмитро Шестаков

Завантажити PDF