Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувача (далі - «Користувач»). Персональні дані Користувача отримує Власник Сервісу (далі - «Власник»), якому належить сайт https://www.shestakov.com.ua (далі - «Сервіс»), від Користувачів Сервісу при реєстрації Користувачів, а також під час використання Сервісу.

1.2. Для того щоб провести реєстрацію на Сервісі і використовувати Сервіс (в тому числі, розміщувати на ньому інформацію й іншим чином використовувати Сервіс), Користувач має уважно ознайомитися з даною Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами.

1.3. Реєструючись на Сервісі і вносячи персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Сервісу та/або використовуючи будь-яку частину Сервісу, Користувач дає свою однозначну згоду з умовами даної Політики конфіденційності. Користувач надає Власнику право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача на умовах даної Політики конфіденційності.

1.4. Користувач не має права використовувати Сервіс, якщо він не згоден з умовами даної Політики конфіденційності.

2. Які персональні дані Користувача можуть збиратися

2.1. Власник збирає особисту інформацію, а саме: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти Користувача. Також Власник може збирати іншу інформацію:

1) файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси;

2) IP-адреса Користувача, для того щоб показати рекламу і вести журнал активності Користувача;

3) інформацію щодо місцезнаходження Користувача: Країна, Регіон, Місто;

4) інформацію щодо помилок роботи ресурсу, ініційованих Користувачем;

5) поведінка Користувача на сайті.

2.2. Вся інформація збирається Власником «як є» і не змінюється в процесі збору даних.

3. Як персональні дані Користувача будуть використовуватися Власником. Ціль використання

3.1. Власник використовує ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, пароль Користувача для ідентифікації Користувача Сервісу.

3.2. Власник може використовувати персональні дані Користувача для відправки повідомлень електронною поштою, розсилок, а саме повідомляти Користувача про нові можливості, акції та інші новини Сервісу, здійснених Користувачем дій в межах Сервісу. Користувач завжди може відмовитися від отримання розсилки, повідомивши про своє бажання на електронну адресу dshestakov.ua@gmail.com.

3.3. Інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг; а також для ідентифікації Користувача, з метою надання та пропозиції послуг, обробки платежів, створення та реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації електронною поштою, пропозиції нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета Договору, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, створення і підтримки персональної сторінки Користувача в межах Сервісу.

4. Умови надання доступу до персональних даних Користувача

4.1. Власник не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

4.2. Користувач, погоджуючись з цією Політикою конфіденційності, надає право Власникові розкривати свої персональні дані третім сторонам, які надають Власнику послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, надають рекламні послуги. Треті сторони можуть використовувати тільки ту інформацію щодо Користувача, яка необхідна для надання послуги.

4.3. Так само розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право вимагати та отримувати такі дані.

5. Як Користувач може видалити персональні дані в межах Сервісу

5.1. Користувач може видалити свої персональні дані в межах Сервісу, написавши лист-запит на видалення персональних даних зі своєї електронної адреси на електронну адресу: dshestakov.ua@gmail.com. При цьому аккаунт користувача на сервісі буде повністю видалений.

5.2. Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Користувачем.

5.3. Достатнім повідомленням Користувача щодо видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), спрямований на електронну пошту, вказану Користувачем.

6. Захист інформації, що збирається

6.1. Власник вживає всіх розумних запобіжних заходів для захисту конфіденційності даних.

6.2. Всі дані, які збираються Власником, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступними третім особам, крім випадків, зазначених у даній Політиці конфіденційності.

6.3. Доступ до інформації про Користувачів мають тільки ті співробітники Сервісу, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до персональної інформації Користувачів. Всі співробітники Сервісу, що мають доступ до інформації про Користувачів, підписали угоду про нерозголошення інформації щодо Користувачів третім сторонам.

7. Зміни в політиці конфіденційності

7.1. Власник може змінити умови Політики конфіденційності. В такому випадку Власник замінить версію даного документа на сторінці «Політика конфіденційності». Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як захищаються персональні дані Користувачів на Сервісі.

7.2. Власник не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики конфіденційності, правил або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

8. Посилання на сайти третіх осіб

8.1. Якщо в межах Сервісу наводяться посилання на інші сайти, такі сайти не регулюються даною Політикою конфіденційності. Власник рекомендує Користувачеві вивчати положення про конфіденційність, розміщені на таких сайтах, щоб зрозуміти процедури збору, використання і розкриття персональної інформації, що застосовуються.

9. Контакти Власника в разі виникнення питань

9.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг щодо інформації, яку ви надаєте, будь ласка, звертайтеся за електронною адресою dshestakov.ua@gmail.com.

9.2. Користувачеві за письмовим запитом та за умови пред’явлення документа, що встановлює його особу та повноваження, може бути надана інформація про порядок отримання інформації щодо місцезнаходження бази даних.

10. Додаткові умови

10.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які, не суперечать закону – вони залишаються в повній силі і є дійсними.

10.2. Користувач має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI.

10.3. Дана Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли під час користування Сервісом він при передачі своїх персональних даних погодився з умовами даної Політики конфіденційності і діє до тих пір, поки в межах Сервісу зберігається будь-яка інформація про користувача, в тому числі і персональні дані.